CZK EUR
Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím společností Nejlevnejiprodeti.cz(dále jen Prodávající) a Kupujícím.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s pravním řádem České republiky.

Právní vztahy,které nejsou těmito obchodními podmínkami vyslovně upravené,se řídí zákonem č.89/2012 Sb.,občanským zákoníkem(dále jen,,Obč Z“).

Objednávky

Všechny objednávky podané Kupujícím prostřednictvím tohoto obchodu jsou závazné.

Pokud máte zájem o koupi, uložíte dané zboží do košíku.Odkazem na košík vpravo nahoře si zobrazíte aktuální obsah Vašeho košíku.Tam můžete upravit počty kusů nebo zboží úplně odstranit. Je-li vybrané zboží v pořádku, přejdete na potvrzení nákupu.Zde si zkontrolujete souhrn nákupu a Vaše osobní údaje,vyberete způsob dopravy a potvrdíte objednávku.Přijetí objednávky bude potvrzeno emailem.Objednávku je taky možné vytvořit telefonicky.

Storno objednávky ze strany nakupujícího

Nakupující má právo do 4 hodin od uskutečnění objednávky svou objednávku stornovat. Musí tak učinit e-mailem, kde uvede číslo objednávky.

V případě pozdějšího storna má prodávají nárok na náhradu jemu vynaložených nákladů (především nákladů na dopravu).V případě,že se jedná o výrobu zboží na zakázku,upozorňujeme nakupujicího,že od takové smlouvy již nejde odstoupit.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo objednávku stornovat v případě: 

  • při platbě předem na účet-platba nedorazí na účet prodávajícího do 10 dnů od potvzení objednávky

  • při zaslání na dobírku-nakupující si zásilku nevyzvedne v úložné době

  • při osobním odběru-nakupující si zboží nevyzvedne do 7 dnů od dne oznámení o vyzvednutí objednávky.

    při chybné importní ceně v systému.

    při náhlém navýšení cen od dodavatele

    Ve všech těchto případech má prodávající nárok na vymáhání jemu vynaložených nákladů a nárok na zablokování kupujícího k jeho dalším nákupům v e-shopu prodávajícího.

Prodávající má nárok na storno objednávky nebo její části v případě nedodání zboží dodavatelem či v případě vyšší moci.V tomto případě o skutečnosti uvědomí kupujícího mailem. Pokud již kupující objednávku uhradil, zavazuje se prodávající částku vrátit bankovním převodem do 7 dnů.


Nepřevzetí ( nezaplacení ) objednávky

Platba za objednávku při zvolené volbě platby předem musí být připsána na náš účet nejpozději do 10 kalendářních dní od uskutečnění objednávky.V případě včasného nezaplacení,bude objednávka stornována.Nepřevzetím objednávky zaslané na dobírku,se Kupující zavazuje,že Prodavajicímu uhradí jemu vynaložených nákladu na poštovné.V případě nevyzvednuté zasilky zaslané na dobírku v uložném termínu,bude kupujicímu zaslán email s pokynem o neprodleném vyzvednutí.Pokud si kupující nebude moci zásilku vyzvednout v uložném termínu z určitých důvodů,je povinen informovat telefonicky nebo emailem nejlevnejiprodeti.cz.V tomto případě bude prodloužena lhůta pro vyzvednutí.Pokud si zákazník nepřevezme zboží zaslané na dobírku ani po této lhůtě,bude mu zaslána faktura k uhrazení nákladu na dopravu zboží(tj.dobírková částka).

      Převzetí zboží

Kupující je povinen převzeté zboží řádně překontrolovat a pokud se na zboží vyskytují nějaké viditelné vady,uvědomit o tom provozovatele do 3 dnů od převzetí.Pokud je zásilka nekompletní,je nutné provozovatele uvědomit o tomto stavu do dvou dnů od převzetí. Na pozdější reklamace týkající se nekompletnosti dodávky a zjevného poškození zboží nebude brát provozovatel zřetel.Při objednávce dvou a více kusů zboží může být sortiment odeslán ve více balících.

Vrácení (výměna) zboží

Kupující,který uzavřel kupní smlouvu na dálku a zakoupil zboží v e-shopu,má právo do 14 (čtrnácti) dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu.

Vrácené zboží musí být v původním stavu,v původním balení,nepoškozené.Zboží nesmit jevit známky opotřebení.V případě,že kupující vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené, prané, bez původních obalů, visaček... nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě poníží kupní cenu o opotřebení.Při výměně zboží účtujeme poštovné ve výši 139 Kč.

Vrácené zboží odešle Kupující standartní zásilkou a to nejpozději poslední den 14 denní lhůty.Zásilka musí obsahovat kopii originalu faktury a číslo účtu pro vrácení peněz.Před samotným odesláním vráceného zboží musí zákazník kontaktovat prodávajícího (formou e-mailu ) a po vzájemné dohodě zboží vrátit doporučeně zpět na námi uvedenou adresu.Zboží neohlášené a zaslané na dobírku nebude provozovatel přijímat.Zaplacenou kupní cenu zboží zákazník obdrží zpět na účet bankovním převodem do 14 dnů od převzetí zboží.Veškeré náklady na zaslání zásilky hradí kupující, prodávající tyto náklady zpět nevrací.

Reklamace

Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat přepravní obal a v případě jeho porušení vznést reklamaci u přepravce.

Kupující je povinen převzeté zboží řádně překontrolovat a pokud se na zboží vyskytují nějaké viditelné vady pravděpodobně způsobené přepravou,sepsat s řidičem společnosti škodní protokol.Pokud možno vytvoří fotodokumentaci poškozeného zboží,obalu.Kupující může odmítnout převzetí zásilky.Pokud tak neučiní a zásilku převezme a při rozbalení zjístí,že je zboží poškozeno pravděpodobně přepravou,tak do 3 dnů od doručení zásilky může vznést reklamaci u přepravní společnosti.Na pozdější reklamace nebude brána zřetel.Kupující současně informuje e-mailem Prodávajicího o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží,obalu.

V případě,že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží,může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci po vyplnění reklamačního formuláře,který bude odeslán v příloze každé objednávky.Před odesláním reklamace nás nejdřív kontaktujte e-mailem na nejlevnejiprodeti@email.cz s přesným popisem závad.Pokud je to možné,zároveň nám emailem zašlete fotografie závady.

Důlěžité! Kupující je povinen do 1 dne od převzetí zboží řádně překontrolovat, zda-li se na zboží nevyskytujou viditelné vady i přesto, že obal zboží není při převzetí od dopravce poškozen.Na pozdější reklamace nebude brána zřetel!

Následně Kupujicí odešle doporučenou zásilkou reklamované zboží na námi uvedenou adresu.Kompletní reklamované zboží musí obsahovat kopii faktury a reklamační formulář s potřebnými údaji a popisem závad.

Zboží neohlášené a zaslané na dobírku nebude provozovatel přijímat. Veškeré náklady na zaslání zboží zpět hradí prodávající.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo na vady, způsobené nesprávným zacházením ze strany spotřebitele, zejména praním, sušením a žehlením, provedené v rozporu s pokyny výrobce. Reklamované zboží můsí být řádně zabaleno, nesmí být hygienicky znečištěno.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace,pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Zákazník bere na vědomí,že vzhledem k velkému množství různých typů monitorů s odlišným nastavením barev,se může barva nabízeného zboží na fotkách v e-shopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti.

V rámci šetření životního prostředí,zasíláme faktury elektronickou formou.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje,
a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Osobní data spotřebitele(jméno,adresa,ip,tel.čísla,emaily) jsou uchovávána pouze u prodejce a nejsou poskytována třetím osobám.Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávána v minimálním rozsahu, nutné pro  doručení zboží a právní zástupci v případě řešení právních záležitostí.Osobní data jsou uchovavány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinosti plynoucích jak ze závazkového stavu,tak i z příslušných právních předpisů.Spotřebitel může na požádání kdykoli kontaktovat prodejce s prosbou o vymazání jeho osobních údajů z databáze.

 

Copyright © www.nejlevnejiprodeti.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.nejlevnejiprodeti.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace